Home

Segelsällskapet Roxen, Linköping håller på att arbeta om sin hemsida. Vi har därför tagit ned den gamla sidan.

Vi återkommer med en ny sida så fort vi hinner

 

Kontaktuppgifter för SSR:

Ordförande: Johan Ölvander 0736-209292 johan@ikp.liu.se

Sekr.: Leif Widlund 0705-15 32 61 leif.widlund@telia.om

 

 

Vi kan dock meddela följande preliminära datum för några kommande händelser:

 

Årsmöte 2017: 28 febr. i LMBK klubbhus (kallelse kommer via e-post)

 

Datum för sjösättning:

23/4, 29/4, 6 och 7/5 (fastslås på årsmötet)

 

Datum för torrsättning:

23-24/9, 30/9, 1/10 och 7/10 (fastslås på årsmötet)

Avgifter SSR 2017

Medlemskap:

Senior 250 kr/årfrån och med 19 år

Junior 50 kr/årtill och med 18 år

Familj 450 kr/år2 vuxna och alla juniorer på samma adress

Hedersmedlem 0 kr/årefter 50 år i SSR

Inträdesavgift 150 kr

Båt:

Båtavgift 150 kr/år

Ny båt 150 kr

Bygglokal 4100 kr/år + el

Vinterförvaring:

Varvshyra 175 kr/ton + 175 kr/breddmeter

Sommarförvaring:

Hamn (LBH) 100 kr + 275 kr/breddmeter

Sommarplats SSR 200 kr/breddmeter (på land och i ån)