Home

Segelsällskapet Roxen, Linköping håller på att arbeta om sin hemsida. Vi har därför tagit ned den gamla sidan.

Vi återkommer med en ny sida så fort vi hinner


Kontaktuppgifter för SSR:

Ordförande: Johan Ölvander  0736-209292   johan@ikp.liu.se

Sekr.: Leif Widlund                     0705-15 32 61 leif.widlund@telia.com


KALENDER:

Datum för sjösättning har bestämts till:

23/4, 29/4, 6/5 och 7/5 (finns intresse och lämplig lägen på spåren, så kan även 30/4  komma ifråga på frivillig basis).


Varvsstädning genomförs måndagen den 15 maj med start kl. 18.00. Efter städningen följer ordinarie medlemsmöte (beräknas börja ca kl. 19.00).


Datum för torrsättning bestämdes på årsmötet till 23-24/9, 30/9, 1/10 och 7/10.  Därav följer att utplockning och medlemsmöte med grillning kommer att hållas antingen den 11 eller 18 september.


Sommarträffen planeras hållas i Stugvik på St. Ålö helgen 5 och 6 augusti (om det klaffar med SXK)

 

Avgifter  SSR 2017

Medlemskap:

Senior                    250 kr/årfrån och med 19 år

Junior                     50 kr/årtill och med 18 år

Familj                     450 kr/år2 vuxna och alla juniorer på samma adress

Hedersmedlem    0 kr/årefter 50 år i SSR

Inträdesavgift       150 kr

Båt:

Båtavgift      150 kr/år

Ny båt          150 kr

Bygglokal    4100 kr/år + el

Vinterförvaring:

Varvshyra    175 kr/ton + 175 kr/breddmeter

Sommarförvaring:

Hamn (LBH)            100 kr + 275 kr/breddmeter

Sommarplats SSR   200 kr/breddmeter (på land och i ån)