Vit sida

 

Välkommen till segelsällskapet Roxen

1970

1940

2000

1920

Segelsällskapet Roxen bildades 1927 ursprungligen under namnet ”Segelklubben Måsen”. Inledningsvis fokuserades verksamheten på kanotsegling. Relativt snart kom även kölbåtar att ingå i klubbens verksamhet. Efter några år ändrades namnet till det nuvarande ””Segelsällskapet Roxen”.

Klubbhus och bygglokal

Ett gäng glada initiativtagare i början av år 1927

Klubben har varv och kombinerad klubb- och bygglokal uppströms Stångån nära Linköpings stadskärna. I bygglokalen har ett stort antal träbåtar över åren byggts av medlemmar, några exempel är Vindö-båtar, M 30:or och folkbåtar. När plasteran tagit över, har ett flertal halvfabrikat färdigställt i bygglokalen. Under senare år har det renoverats träbåtar i lokalen.

Sommar och höst har SSR sin verksamhet på Roxen, där basen utgörs av Linköpings Segelbåtshamn, som drivs gemensamt med Linköpings två andra båtklubbar.

 

Sedan många år arrenderar SSR en ö, St. Snedholmen gemenligen kallad ”Holmen”, i östra delen av Roxen. På Holmen finns både klubbstuga, vedeldad bastu och en brygga för tilläggning.

Flitiga vårrustare på varvet

Stugan på Holmen

Den här gamla bryggan är nu utbytt mot en större

På sommaren går många av klubbens båtar ut i Östersjöns skärgårdar via Göta Kanal. Ett flertal av medlemmarna har båtplats i Fyrfjärden i Gryts skärgård, medan andra finns spridda huvudsakligen i S:t Anna och Gryts skärgårdar.

Samling på St. Ålö vid den årliga sommarträffen. Långbordet på bryggan har börjat byggas.

 

En gång under sommaren har klubben en traditionell samling uti i skärgården, den s k ”Träffen”.

Kallelse till årsmöte

Årsmötet 2018 kommer att hållas måndagen den 26 februari i LMBK:s klubblokal.

Mötet startar kl. 19.00.

Preliminär kalender 2018:

 

Preliminära datum för sjö- och torrsättning föreslås enl. nedan:

 

Sjösättning : 22, 28 och 29 april samt 5 maj

 

Torrsättning: 23, 29, 30 september samt 6 och 30 oktober

 

Preliminära datum för varvsstädning och utplockning av pallningsmateriel med efterföljande medlemsmöte är 16 april samt 17 september.

 

Samtliga datum fastställes vid årsmötet.

 

Kanaldagar i vår 2018

Maj: 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29.

Extradagar i maj: 05, 12, 19, 26.

 

Juni: 01, 05, 08.

Extradagar i juni: 02, 09.

 

Vill ni veta mer om oss eller bli medlemmar kontakta:

 

Ordförande: Johan Ölvander 0736-209592 ordforande@ssroxen.se

 

Sekreterare: Leif Widlund 0705-153261 sekreterare@ssroxen.se

 

Kassör: Leif Carlsson 0709-370038 kassor@ssroxen.se

 

Varvsfogde: Göran Andersson 0703-263415 varvsfogde@ssroxen.se