Arbeten vid Segelsällskapet Roxen

Arbetsuppgifter för alla med båtar på varvet, skall utföras inom angiven tid i enlighet med reglerna för arbetsplikt vid SSR. Styrelsen (Mats E) fördelar arbetsuppgifterna. Ladda ner och läs:

Förmåner-åtaganden.

Arbeten 2022

preliminärt


  1. Varvsröj både vår och höst
  2. Målning av norra bodarnas baksida
  3. Bryggorna på varvet skall oljas
  4. Bordet från Holmen skall slipas och oljas
  5. Gräsklippning enligt schema nedan
  6. Bortstädning av div brädor vid grinden, rost-hinkar från sliprenovering samt div bråte på marken
  7. Krattning av löv på hösten utanför toalett och bodar
  8. Div underhållsarbeten LBH (gäller alla med båtplats i LBH)