Om Segelsällskapet Roxen

Segelsällskapet Roxen bildades 1927 ursprungligen under namnet ”Segelklubben Måsen”.  Inledningsvis fokuserades verksamheten på kanotsegling. Relativt snart kom även kölbåtar att ingå i klubbens verksamhet. Efter några år ändrades namnet till det nuvarande ”Segelsällskapet Roxen”.

Klubbhus och bygglokal

Klubben har varv och kombinerad klubb- och bygglokal uppströms Stångån nära Linköpings stadskärna. I bygglokalen har ett stort antal träbåtar över åren byggts av medlemmar, några exempel är Vindö-båtar, M 30:or och folkbåtar. När plasteran tagit över, har ett flertal halvfabrikat färdigställt i bygglokalen. Under senare år har även träbåtar renoverats i lokalen.

Sommar och höst har SSR sin verksamhet  på Roxen, där  basen utgörs av Linköpings Segelbåtshamn, som drivs gemensamt med Linköpings två andra båtklubbar.


På sommaren går även många av klubbens båtar ut i Östersjöns skärgårdar via Göta Kanal. Ett flertal av medlemmarna har båtplats i Fyrfjärden i Gryts skärgård, medan andra finns spridda huvudsakligen i S:t Anna och Gryts skärgårdar.

En gång under sommaren har klubben en traditionell samling uti i skärgården, den s k ”Träffen”. Den äger oftast rum i Stugvik på St. Ålö, en av SXK:s uthamnar.

Samling på St. Ålö vid den årliga sommarträffen. Långbordet på bryggan har börjat byggas.


Ett gäng glada initiativtagare i början av år 1927

Flitiga vårrustare på varvet

Flygbild över varvsområdet

Kapitlet med klubbholmen St Sneholmen i Roxen avslutades efter 90 år den 1:a juni 2022. Arrendet återgick då till ägaren Lagerfelt.

SSR skylten togs ner av Göran Andersson och Ulf Fornlund.