Arbeten vid Segelsällskapet Roxen

Arbetsuppgifter för alla med båtar på varvet, skall utföras inom angiven tid i enlighet med reglerna för arbetsplikt vid SSR. Styrelsen (Mats E) fördelar arbetsuppgifterna. Ladda ner och läs:

Förmåner-åtaganden.

Arbeten 2023

preliminärt


  1. Varvsröj vår och utplockning höst
  2. Målning av norra bodarnas baksida
  3. Målning/bättring klubb/bygglokal
  4. Rengöring/bättring av uteplats
  5. Bordet från Holmen skall slipas och oljas
  6. Gräsklippning, se schema nedan
  7. Röjning av sly och vass
  8. Krattning av löv på hösten utanför toalett och bodar
  9. Div underhållsarbeten LBH (gäller alla med båtplats i LBH)