Vit sida


Välkommen till Segelsällskapet Roxen


1940

1920

1970

2000

Segelsällskapet Roxen bildades 1927 ursprungligen under namnet ”Segelklubben Måsen”.  Inledningsvis fokuserades verksamheten på kanotsegling. Relativt snart kom även kölbåtar att ingå i klubbens verksamhet. Efter några år ändrades namnet till det nuvarande ””Segelsällskapet Roxen”.

Klubbhus och bygglokal

Klubben har varv och kombinerad klubb- och bygglokal uppströms Stångån nära Linköpings stadskärna. I bygglokalen har ett stort antal träbåtar över åren byggts av medlemmar, några exempel är Vindö-båtar, M 30:or och folkbåtar. När plasteran tagit över, har ett flertal halvfabrikat färdigställt i bygglokalen. Under senare år har det renoverats träbåtar i lokalen.

Stugan på Holmen

Ett gäng glada initiativtagare i början av år 1927

Flitiga vårrustare på varvet

Sommar och höst har SSR sin verksamhet  på Roxen, där  basen utgörs av Linköpings Segelbåtshamn, som drivs gemensamt med Linköpings två andra båtklubbar.


Sedan många år arrenderar SSR en ö, St. Snedholmen gemenligen kallad ”Holmen”, i östra delen av Roxen. På Holmen finns både klubbstuga, vedeldad bastu och en brygga för tilläggning.

Den här gamla bryggan är nu utbytt mot en större

På sommaren går många av klubbens båtar ut i Östersjöns skärgårdar via Göta Kanal. Ett flertal av medlemmarna har båtplats i Fyrfjärden i Gryts skärgård, medan andra finns spridda huvudsakligen i S:t Anna och Gryts skärgårdar.

En gång under sommaren har klubben en traditionell samling uti i skärgården, den s k ”Träffen”. Den äger oftast rum i Stugvik på St Ålö, en av SXK:s uthamnar.

Kalender 2019:


Sjösättning: 27-28 april, 1 maj samt 4-5 maj.


Inplockning / varvs-städning / medlemsmöte: 20 maj.


Skärgårdsträff i Stugvik: 3-4 augusti.


Följande datum är preliminära:


Utplockning / varvs-städning / medlemsmöte: 16 sept


Torrsättning: 22 sept, 28-29 sept samt 5-6 okt.


 

Hej!

Vi är två elever från Katedralskolan i Linköping. Vi går vårat sista år på gymnasiet och som en del av vår utbildning ska vi driva ett UF-företag. Vi har då en tanke och idé om att skapa ett smycke, i detta fallet ett armband av återvunnet material. Iden är att det ska vara en bra gärning för miljön, varför producera nytt hela tiden när man kan ta vara på det vi redan har? Vi har då tänkt att skapa vårat armband av rep, det slog oss då att inom båtintresset används mycket rep och linor som vi antar slits på och måste bytas ut mot nya. Vår fråga till dig är då om vi skulle kunna få ta användning av de överblivna rep och linor som finns i just era båtar. Skulle vi kunna få sätta sätta upp en mindre återvinningsstation på ert varv, där båtägarna har möjlighet att slänga bort de rep och linor de ej har användning för längre? Vi hoppas att detta skulle vara möjligt då det skulle hjälpa oss att driva vårt företag framåt.

Med vänliga hälsningar

Jennifer Andersson & Hanna Stämnery

Sept 2018

 

Nedladdningsbara dokument:

Samling på St. Ålö vid den årliga sommarträffen. Långbordet på bryggan har börjat byggas.


Vill ni veta mer om oss eller bli medlemmar kontakta:


V ordförande: Ulf Fornlund           0730-460466    ordforande@ssroxen.se


Sekreterare:   Leif Widlund            0705-153261    sekreterare@ssroxen.se


Kassör:             Leif Carlsson            0709-370038    kassor@ssroxen.se


Varvsfogde:    Göran Andersson   0703-263415    varvsfogde@ssroxen.se